NFZ

Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych

 1. Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:
  • materiał do wypełnień czasowych;
  • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
  • cementy glasjonomerowe;
  • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);
  • amalgamat kapsułkowy typu non gamma 2;
  • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
  • ćwieki gutaperkowe;
  • masa wyciskowa alginatowa;
  • masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
  • nici chirurgiczne;
  • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.
 2. Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
  • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
  • laki szczelinowe;
  • lakiery;
  • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
 3. Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu - cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

 

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

 1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej  - świadczenie udzielane jest 1 raz w roku
 2. Badanie lekarskie kontrolne - świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 3. Konsultacja specjalistyczna - świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi  dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 4. Badanie żywotności zęba - świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 5. Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych - świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 6. Znieczulenie miejscowe powierzchniowe - świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 7. Znieczulenie miejscowe nasiękowe - świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 8. Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 9. Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb - świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
 10. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
 11. Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 12. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 13. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 14. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 15. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 16. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 17. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 18. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi - świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 19. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba - świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 20. Czasowe wypełnienie kanału - świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 21. Wypełnienie kanału - świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 22. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi - świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 23. Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego - świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 24. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku - świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 25. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej - świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 26. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 27. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 28. Usunięcie zęba jednokorzeniowego - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 29. Usunięcie zęba wielokorzeniowego - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 30. Chirurgiczne usunięcie zęba - świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 31. Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 32. Założenie opatrunku chirurgicznego
 33. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 34. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk - świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 35. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 36. Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5–8 brakujących zębów - świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 37. Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów - świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 38. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce - świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 39. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie - świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 40. Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem - świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
 41. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki  - świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 42. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy - świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 43. Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci - świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
 44. Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb - świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
 45. Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego - świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 46. Impregnacja zębiny - świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 47. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym - świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 48. Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem - świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 49. Amputacja przyżyciowa miazgi - świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 50. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem - świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 51. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 52. Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego - świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciomi młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 53. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego - świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 54. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych - świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 55. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa - świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 56. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 57. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 58. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 59. Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów - świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.
 

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

 1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej - świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym
 2. Badanie lekarskie kontrolne - świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 3. Konsultacja specjalistyczna - świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. 
 4. Badanie żywotności zęba - świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 5. Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych - świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 6. Znieczulenie miejscowe powierzchniowe - świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 7. Znieczulenie miejscowe nasiękowe - świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 8. Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne - świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 9. Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb - świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
 10. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
 11. Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 12. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 13. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 14. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 15. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 16. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem 
 17. Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 18. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi - świadczenie – za każdy kanał.
 19. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba - świadczenie – za każdy kanał.
 20. Czasowe wypełnienie kanału - świadczenie – za każdy kanał.
 21. Wypełnienie kanału - świadczenie – za każdy kanał.
 22. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 23. Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego - świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 24. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku - świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 25. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej - świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 26. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 27. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą 
 28. Usunięcie zęba jednokorzeniowego - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 29. Usunięcie zęba wielokorzeniowego - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 30. Chirurgiczne usunięcie zęba - świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 31. Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 32. Założenie opatrunku chirurgicznego
 33. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem - świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 34. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk - świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 35. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 36. Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci - świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
 37. Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb - świadczenie dotyczy bruzd zębów szóstych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia.
 38. Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego - świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego.
 39. Impregnacja zębiny - świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych – za każdy ząb.
 40. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego - świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.
 41. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych - świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.
 42. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa - świadczenie dotyczy zębów stałych.
 43. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
 44. Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym  korzeniem
 45. Amputacja przyżyciowa miazgi - świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.
 46. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem - świadczenie – za każdy kanał.
 47. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - świadczenie – za każdy kanał.
 48. Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego - świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
 49. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 50. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 51. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi - świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 52. Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów - świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
 

Pacjent może zapisać się na wizytę on-line przez e-rejestrację (NFZ) tutaj.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.